Thành công của Neokid chính là chung tay cùng cha mẹ trong việc tạo ra Nền Giáo dục Âm nhạc & Nghệ thuật toàn diện và chân chính cho trẻ. Nuôi dưỡng và kiến tạo Nền Tảng vững chắc nhất, trẻ sẽ có được nguồn cảm hứng khám phá lâu dài và chinh phục những thử thách trong tương lai. Vì vậy, chương trình và phương pháp của Neokid phát triển xuyên suốt cùng trẻ từ những bước cơ bản đến nâng cao Mr. Phạm Kỳ Anh - Neokid Head Master
để bé học thử tại Neokid
ĐĂNG KÝ NGAY

GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC
KHỞI ĐẦU CẢM HỨNG
KHỞI ĐẦU ĐAM MÊ
  • PHỤ HUYNH
  • HỌC VIÊN
  • GIÁO VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAY!

  • QUẬN 1
  • Tân Bình
27/10 Bà Lê Chân, Quận 1, TP.HCM
42/1/11 Văn Chung, P.13, Q. TB, TP.HCM

Đăng ký thành công!


OK